GDPR Nyhetsbrev - 8 vanliga misstag

GDPR NYHETSBREV

År 2018 fastställdes det att GDPR skulle införas för att skydda den personliga integriteten för samtliga EU-medborgare.

Lagen är fortfarande färsk och det är inte alla som är helst pålästa vad den innebär och inte.

För nyhetsbrev finns det flera viktiga punkter att tänka på och det finns några vanliga misstag som ofta förekommer.

Det är viktigt att följa GDPR för att inte riskera att bli straffad, men även för att värna om människors integritet. 

 

Här kommer de 8 vanligaste misstagensområdena inom GDPR för nyhetsbrev:

- Samtycke

Ett av de vanligaste misstagen företag gör är att de inte har samlat in samtycke på rätt sätt.

Det är viktigt att samtycke ges frivilligt och att personen har fullständig information om vad de samtycker till.

Detta inkluderar information om vilken typ av data som kommer att samlas in, hur den kommer att användas och med vem den kommer att delas.

 

- Uppdaterade personuppgifter

Företag måste se till att personuppgifter som samlas in är korrekta och uppdaterade.

Detta inkluderar information som namn, e-postadress och andra personliga uppgifter.

 

- Delning av personuppgifter

Företag får inte dela personuppgifter utan personens samtycke. 

 

- Användning av personuppgifter

Företag får bara använda personuppgifter för det syfte som de har samtyckt till.

Det är inte heller tillåtet att samla in mer data än nödvändigt.

 

- Säkerhet

Företag måste se till att personuppgifterna lagras på ett säkert sätt. De måste vara skyddade mot obehörig åtkomst.

 

- Rätt att bli glömd

Personer har rätt att begära att deras personuppgifter raderas från företagets register.

Om detta önskas måste företaget genomföra det.

 

- Dataportabilitet

Personer har rätt att få tillgång till sin data och flytta den till ett annat företag.

Företaget måste därför tillhandahålla personuppgifterna i ett strukturerat och maskinläsbart format.

 

- Informationsplikt

Företag måste informera personer om hur deras personuppgifter samlas in, används och delas.

Detta inkluderar också hur länge uppgifterna kommer att lagras och vilka rättigheter personen har.

 

 Slutord

Så. Det kan vara mycket att tänka för att hålla sig på rätt sida av GDPR-lagen när man skickar ut nyhetsbrev, men det är väldigt viktigt att det blir rätt från början. Gör din egna research om ämnet och säkerställ det du är osäker på.

 Här kommer en kortfattad sammanfattning av punkterna att tänka på:

• Korrekt samtycke
• Korrekta personuppgifter
• Dela ej personuppgiter
• Använd personuppgifter för rätt syfte
• Skydda personuppgifterna från anöriga
• Radera data om det önskas
• Lagra datan strukturerat
• Informera om att ni har samlat in data

 

Slutligen och återigen är det viktigt att notera att GDPR inte bara är ett juridiskt ansvar, utan också en etisk skyldighet för företag att skydda sina prenumeranters personuppgifter.

Genom att följa GDPR-reglerna kan företag visa att de värdesätter personlig integritet och bygga förtroende med sina prenumeranter.

Behöver du hjälp med att skicka ut nyhetsbrev? Vänd dig till oss på Svenska E-Brev så hjälper vi dig vidare.

 

Klicka här för att starta ett sammarbete.

 

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.